„Sufinansiranje vrhunskog sporta” za mart i april, 2024. godine

„Sufinansiranje vrhunskog sporta" za mart i april, 2024. godine

Komisija za „sufinansiranje vrhunskog sporta“, „poticaj izdavaštvu“, „sufinansiranje organizacije i odlaska na smotre folklora“ te „projekti po LOD metodologiji“ je utvrdila listu korisnika „Sufinansiranje vrhunskog sporta“ za mjesece mart i april.

U skladu sa programom utroška sredstva iz budžeta općine Travnik „Sufinansiranje vrhunskog sporta“ broj 01-02-1-273/24 od 19.02.2024 i rješenja načelnika općine broj.01-30-10-290/24 od 26.02.2024. godine komisija za odabir korisnika je dana 03.05.2024 godine pristupila otvaranju pristiglih prijava po Javnom pozivu.

Komisija je konstatovala da je u mjesecima mart i april 2024. godine pristiglo ukupno dvanaest zahtjeva i to:

1. Biciklistički klub X Factory – Međunarodno takmičenje
2. Karate klub „Vezir“ Travnik – državno prvenstvo za djecu
3. Sportski streljački klub „Target“ – Državno prvenstvo
4. Sportski streljački klub „Target“ – prvenstvo BiH za juniorke i juniore
5. Judo klub „Travnik“ Travnik – Odlazak na Federalno takmičenje BiH
6. Judo klub „Travnik“ Travnik Travnik – odlazak na europski kup
7. Sportski bilijar klub „Devetka“ Travnik – Balkansko prvenstvo Visoko
8. Sportski bilijar klub „Devetka“ Travnik – Balkansko prvenstvo Loznica
9. Judo klub „Nova Bila“ – Međunarodni balkanski turnir Sarajevo
10. Karate klub „Mehurići“ – Državno prvenstvo za djecu Zenica
11. Karate klub „Nova Bila“ Travnik Državno prvenstvo Zenica
12. Karate klub „Travnik GS-TMT“ Travnik – Državno prvenstvo

Komisija je pristupila razmatranju pristiglih zahtjeva, te konstatuje da su isti pristigli blagovremeno, te su time stekli uslove za dodjelu sredstava.
Nakon otvaranja prispjelih zahtjeva komisija predlaže da se dodjele sredstva u iznosu kako slijedi:

1. Sportski bilijar klub „Devetka“ – sredstva u iznosu od 600,00 KM
2. Karate klub „Vezir“ Travnik – sredstva u iznosu od 500,00 KM
3. Karate klub „Mehurići“ – sredstva u iznosu od 500,00 KM
4. Judo klub „Travnik“ Travnik – Europski kup – sredstva u iznosu od 300,00 KM
5. Sportski streljački klub „Target“ – sredstva u iznosu od 600,00 KM
6. Karate klub „Nova Bila“ – sredstva u iznosu od 500,00 KM
7. Karate klub „Travnik GS-TMT“ Travnik – sredstva u iznosu od 500,00 KM
8. Judo klub „Nova Bila“ – sredstva u iznosu od 300,00 KM
9. Biciklistički klub X Factory – sredstva u iznosu od 500,00 KM