Poticaji izdavaštvu za mart i april, 2024. godine

Poticaji izdavaštvu za mart i april, 2024. godine

Komisija za „sufinansiranje vrhunskog sporta“, „poticaj izdavaštvu“, „sufinansiranje organizacije i odlaska na smotre folklora“ te „projekti po LOD metodologiji“ je utvrdila listu korisnika „Poticaji izdavaštvu“ za mjesece mart i april.

U skladu sa programom utroška sredstva iz budžeta općine Travnik „Poticaj izdavaštvu“ broj 01-02-1-276/24 od 19.02.2024 i rješenja načelnika općine broj.01-30-10-290/24 od 26.02.2024. godine komisija za odabir korisnika je dana 29.04.2024 godine pristupila otvaranju pristiglih prijava po Javnom pozivu.

Komisija je konstatovala da su u mjesecima mart i april 2024. godine pristigla ukupno tri zahtjeva i to:

1. Emina Bojić
2. Taik Ganić
3. Rabija Mameledžija

Komisija je pristupila razmatranju pristiglih zahtjeva, te konstatuje da su isti pristigli blagovremeno te su time stekli uslove za dodjelu sredstava.
Nakon otvaranja prispjelih zahtjeva komisija predlaže da se dodjele sredstva u iznosu kako slijedi:

1. Emina Bojić – sredstva u iznosu od 300,00 KM za izdavanje knjige
2. Taik Ganić – sredstva u iznosu od 300,00 KM za izdavanje knjige
3. Rabija Mameledžija – sredstva u iznosu od 300,00 KM za izdavanje knjige