„Sufinansiranje organizacije i odlaska na smotre folklora“ za mart i april, 2024. godine

„Sufinansiranje organizacije i odlaska na smotre folklora“ za mart i april, 2024. godine

Komisija za „sufinansiranje vrhunskog sporta“, „poticaj izdavaštvu“, „sufinansiranje organizacije i odlaska na smotre folklora“ te „projekti po LOD metodologiji“ je utvrdila listu korisnika „Sufinansiranje organizacije i odlaska na smotre folklora“ za mjesece mart i april.

„Sufinansiranje organizacije i odlaska na smotre folklora“ broj 01-02-1-277/24 od 19.02.2024 i rješenja načelnika općine broj.01-30-10-290/24 od 26.02.2024. godine komisija za odabir korisnika je dana 30.04.2024 godine pristupila otvaranju pristiglih prijava po Javnom pozivu.

Komisija je konstatovala da su u mjesecu martu i aprilu 2024. godine pristigla ukupno tri zahtjeva i to:

1. IFD „Paklarevo“
2. KUD „Borac“ Travnik
3. KUD „Karaula“

Komisija je pristupila razmatranju pristiglih zahtjeva, te konstatuje da su isti pristigli blagovremeno, te su time stekli uslove za dodjelu sredstava.
Nakon otvaranja prispjelih zahtjeva komisija predlaže da se dodjele sredstva u iznosu kako slijedi:

1. IFD „Paklarevo“ – sredstva u iznosu od 500,00 KM za organizaciju smotre folklora.

2. KUD „Borac“ – sredstva u iznosu od 1.000,00 KM za odlazak na međunarodne smotre folklora

3. KUD „Karaula“ – sredstva u iznosu od 500,00 KM za organizaciju smotre folklora