Šta će modernizacija Luke Brčko značiti za razvoj BiH

Jedina međunarodna luka u Bosni i Hercegovini, Luka Brčko, poprimila je savremene obrise. Naime, modernizacija brčanske luke, trajala je dvije i po godine, a projekat je vrijedan gotovo 26 miliona maraka.

Iz Distrikta ističu da je luka od strateškog interesa za čitavu državu, te očekuju da će ulaganje biti zamah i pokretač novog ekonomskog razvoja.

Proces modernizacije jedine bosanskohercegovačke međunarodne luke, Luke Brčko, smještene na rijeci Savi, počeo je prije dvije i po godine.

Kompletan projekat finansiran je sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od deset miliona evra i grant sredstvima Evropske unije u iznosu od tri miliona eura.

Dvije i po godine kasnije, Luka Brčko ima novi pristupni put, prugu, lučki plato i novu modernu dizalicu od 27 tona.

– Taj projekat je završen i imao je tri faze. To je jedina luka u Bosni i Hercegovini i zajedno sa željezničkim, drumskim saobraćajem to je jedan trimodalni kompakt, koji predstavlja Brčko kao jedno čvorište – rekao je Zijad Nišić, gradonačelnik Brčko distrikta.

Ova luka godinama je djelovala u smanjenom kapacitetu zbog zastarjele opreme. Sada, kada su ti problemi otklonjeni, u planu je rješavanje pitanja loše plovnosti rijeke Save.

– Danas nema ugovora između država koje su koristile rijeku Savu, takav ugovor ne postoji, bez plovnog puta ne može ići ni roba. Ukoliko se hitno ne potpišu međudržavni ugovori, mislim da će se uložena sredstva teško vratiti – ističe Ismet Dedeić, direktor Zavoda za planiranje, projektovanje i izgradnju.

Rekonstrukcija i moderniziacija jedine međunarodne bh. luke unijela je optimizam i za radnike, koji imaju najmanje plate od svih javnih preduzeća u Distriktu, kažu u brčanskom sindikatu.

– Mi smo u pregovorima sa vladom i menadžmentom Luke uputili dopis Vijeću ministara. Za sada imamo informacije da će se naći rješenje, da će radnici Luke koji imaju najmanje plate pronaći rješenje sa nivoa BiH ili preko Vlade Brčko distrikta da se određena novčana sredstva budžetom izdvajaju kako bi ti radnici imali plate koje zavređuju – navodi Igor Babić, predsjednik Sindikata Brčko distrikta BiH.

Lučki izvori prihoda dolaze iz pretovara različite robe, zakupnina zatvorenog i otvorenog skladišnog prostora te carinskog terminala. Očekivanja su da će ovog mjeseca nova dizalica imati i prvi pretovar dvije hiljade tona uglja.

Izvor: BHRT