SKUPI LIJEKOVI I DUGE LISTE ČEKANJA/BORBA ONKOLOŠKIH PACIJENATA

Jedna čitateljka portala Klix.ba javila je redakciji da se njena majka, koja boluje od nodalnog limfoma marginalne zone, suočava s ovom teškom situacijom. Ova bolest je neizlječiva, a cilj liječenja je postići remisiju i održati pacijenta u životu.Prema protokolima liječenja, pacijenti s ovom dijagnozom moraju primati hemoimunoterapiju i imunoterapiju kroz određeni broj ciklusa. Majka čitateljke do sada je primila šest ciklusa hemoimunoterapije i dva ciklusa imunoterapije, što joj je odobreno iz sredstava Federalnog Fonda solidarnosti.Protokol liječenja određuje da osobe koje pozitivno odreaguju na prvi ciklus liječenja, kao što je slučaj kod majke čitateljke, moraju primati imunoterapiju u obliku lijeka rituksimaba (Rixaton ili Mabthera) kroz dvije godine. Ovaj lijek je ključan za pacijente s dijagnozom limfoma.Sljedeća doza koju majka treba primiti planirana je za 24. juni, ali je zahtjev Kliničkog centra Univerziteta u  Sarajevu (KCUS) rezultirao stavljanjem na listu čekanja, i to na 61. mjesto. Na području Kantona  Sarajevo ima oko 80 pacijenata na listi čekanja.“Zamislite ironiju, lijek koji život znači moja majka i drugi pacijenti primaju sa liste čekanja, odnosno smrti. Pritom, refundacija 50 posto cijene lijeka je upitna jer Zavod zdravstvenog osiguranja KS zahtijeva dokaz o odbijenici na federalnom nivou, a stavljanje na listu čekanja formalno-pravno nije odbijenica, što onemogućava refundaciju,” objašnjava čitateljka.Zbog toga su pacijenti prinuđeni sami finansirati lijek, a jedna doza košta 1.500 KM.Čitateljka napominje da Zavod zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uredno odobrava pomenuti lijek bez ovakvih problema, dok u FBiH pacijenti prolaze kroz agoniju zbog administrativnih prepreka i nedostatka sredstava.“Ovo je protivno zakonima i konvencijama koje je zemlja potpisala, kao i ciljevima Fonda solidarnosti. Neprihvatljivo je da pacijenti i njihove porodice prolaze kroz ovakvu agoniju zbog neizvjesnosti oko liječenja. Farmaceutske kuće su smanjile cijene lijekova za javne ustanove, ali naš Zavod ne odobrava liječenje ili ga odobrava s velikim zakašnjenjem, što pacijente stavlja u bezizlaznu situaciju,” zaključuje čitateljka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *