Otkazana Skupština BH Telecoma: Nema kvoruma!

Vanredna 82. Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, koja se trebala održati 25. aprila u prostorijama Generalne direkcije BH Telecom – otkazana je.

Sazivač Skupšine je ocijenio da se u predviđenom terminu “ne mogu obezbjediti uslovi za zakonit rad Skupštine”.

Naime, nije bilo moguće obezbjediti “potreban kvorum za rad i odlučivanje”.

Biznisinfo.ba podsjeća da je Federacija BiH većinski vlasnik BH Telecoma sa oko 90 posto dionica.

To znači da Vlada FBiH, iliti njeni predstavnici, samostalno upravljaju BH Telecomom. Nije poznato zbog čega nije osiguran kvorum za odlučivanje.

Inače, na dnevnom redu Skupšine 25. aprila trebalo se naći usvajanje Trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 1. januara 2024. do kraja 2026. godine.

Podsjetimo da BH Telecom ima stabilan rast prihoda. No, problem kompanije je konstantan pad profitabilnost koji se nastavio i prošle godine.