Mađari od Nijemaca preuzimaju projekt od 32 miliona KM na sjeveru BiH

Nakon što je nedavno saopšteno da će Mađarska preuzeti pojedine projekte u Republici Srpskoj čije je finansiranje otkazala Njemačka – pojavljuju se konkretne investicije.

Naime, kako je rečeno, Mađarska između ostalog preuzima finansiranje projekta “Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda” u Bosanskoj Gradišci.

U naredne dvije i po godine, kako je rečeno, ovaj grad bi trebalo da dobije jedan od najsavremenijih kanalizacionih sistema u ovom dijelu Evrope. Otpadne vode i dalje će se ispuštati u Savu, ali prečišćene nekoliko kilometara nizvodno. Sve će to obezbijediti novi sistem kanalizacione mreže.

Osim rekonstrukcije i dogradnje postojeće primarne kanalizacione mreže, izgradnje glavnog gradskog prečistača otpadnih voda i izgradnje oko 30 kilometara sekundarne kanalizacione mreže, projektom je predviđeno i telemetrijsko upravljanje cjelokupnim kanalizacionim sistemom.

Ranije je ovu investiciju od 32 miliona KM otkazala Njemačka razvojna banka.

Ovo je rečeno nakon nedavno održanog Ekonomskog foruma u Banjaluci. Mađarska je odlučna da realizuje brojne projekte u Republic Srpskoj, a za tri projekta izdvojit će 140 miliona eura, među kojima je i onaj u Bosanskoj Gradišci.

Podsjetimo da je Njemačka otkazala nekoliko projekata u RS-u zbog političkih poteza rukovodstva tog entiteta. Mađarska je najavila da će preuzeti neke od tih projekata.