Konačna rang lista/ Projekti koji će se po LOD metodologiji finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini

Konačna rang lista/ Projekti koji će se po LOD metodologiji finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini

Komisija za odabir projekata po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini, objavljuje konačnu rang listu koju možete pogledati ovdje.

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima navedenih organizacija će biti realizirano u utorak, 14.05.2024. godine sa početkom u 12:00 sati u maloj sali Općine Travnik.