Vijeće ministara BiH: Podrška izgradnji naučno-tehnološkog parka u Banjoj Luci

Vijeće ministara BiH prihvatilo je na sjednici održanoj u utorak Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Projekt izgradnje naučno-tehnološkog parka) između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine.

Ovaj projekt ima za cilj izgradnju i opremanje naučno-tehnološkog parka te adaptaciju postojećeg platoa pored objekta u moderan parking u sklopu Kampusa Univerziteta u Banjoj Luci, ukupne korisne površine 7 .758,02 kvadratna metra na pet etaža.

Izgradnjom i opremanjem naučno-tehnološkog parka stvaraju se uvjeti za daljnji razvoj privrede i jačanje saradnje naučno-tehničkih organizacija sa subjektima privrede uz otvaranje novih radnih mjesta, digitalni razvoj i poboljšanje konkurentnosti Republike Srpske.

Zajam vrijedan 13 miliona američkih dolara Saudijskog fonda za razvoj otplaćivat će se 20 godina s grejs periodom od pet godina uz godišnju kamatu od 1,5 %, a alociran je na Republiku Srpsku.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti nacrt ovog sporazuma i osnove za njegovo zaključivanje.