VAREŠ/ Uništeno desetine hektara državne šume koju Nikšić naziva ‘šikarom’

Naslovna fotografija nastala je prije dvadesetak dana. I na njoj se tačno može vidjeti šteta koju je prouzrokovala kompanija “Adriatic Metals”, nakon što joj je Vlada FBiH dala na raspolaganje 7,2 hektara državnog šumskog zemljišta, piše Istraga.ba.

Uništenu šumu federalni premijer Nermin Nikšić zvanično je nazvao “šikarom”, nakon što je Ustavni sud BiH prihvatio zahtjev Kemala Ademovića te donio odluku kojom se privremeno stavlja van snage vladina Odluka o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenog korištenja šumskog zemljišta u druge namjene.Neki očito misle da je bolje da ostane besperspektivna šikara koja će se zvati državna, nego perspektivna investicija na zemljištu koje je također državno”, rekao je Nikšić.Premijer je dalje kazao da “Vlada svojom odlukom nije mijenala titulara zemljišta, ostaje državno, ali smo u skladu s proklamovanim stavom Pravobranilaštva dopustili mogućnost privremenog korištenja do isteka ugovora o koncesiji. Nakon okončanja ugovora investitor je dužan da zemljište vrati u prvobitno stanje”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *