Uskoro bh. lični dokumenti u digitalnom obliku

Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH je od početka ovog mjeseca konačno počela upisivanje elektronskih certifikata za digitalno predstavljanje u lične karte građana BiH. Taj korak predstavlja značajan napredak u modernizaciji osobnih dokumenata u BiH i pruža brojne pogodnosti građanima.Zakonska regulativa koja propisuje upisivanje elektronskih certifikata u lične karte postoji još od 2012. godine. Nažalost, proteklih 12 godina građani su posjedovali lične karte s čipom, ali bez upisanih elektronskih certifikata.IDDEEA BiH je Zakonom o elektronskom potpisu BiH definirana kao certificirano tijelo za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda, a i Zakonom o Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise u oblasti identifikacijskih dokumenata.Upisivanje elektronskih certifikata omogućava građanima BiH da se usklade sa standardima Europske unije u oblasti digitalne identifikacije. To je važan korak prema integraciji BiH u europske tokove i omogućava lakšu razmjenu informacija s drugim državama članicama Europske unije.

Ovim aktivnostima IDDEEA BiH također doprinosi ispunjenju cilja 7 EU Digitalne strategije u pogledu unaprjeđenja usluga e-uprave. IDDEEA BiH je, u skladu sa svojom zakonskom obvezom, omogućila upisivanje elektronskih certifikata u lične karte bez dodatnih troškova za građane.

Ova usluga je besplatna, što je važno jer dodatni troškovi često mogu predstavljati prepreku za široku primjenu novih tehnologija. Također, IDDEEA BiH predložila je Vijeću ministara BiH da donese odluku o visini naknade za korištenje kvalificiranog certifikata za digitalno potpisivanje u iznosu od 0 KM. Ako Vijeće ministara usvoji taj prijedlog, građani će moći koristiti sve prednosti i elektronskog certifikata za digitalno potpisivanje bez naknade za njihovo izdavanje.Realizacija ovog projekta zahtijevala je značajnu podršku i saradnju s različitim institucijama. U tom smislu IDDEEA BiH izrazila je posebnu zahvalnost svim ministarstvima unutrašnjih poslova s područja BiH, a posebno Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevskog kantona, Ministarstvu unutarnjih poslova Unsko-sanske županije i Ministarstvu unutarnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona. Ove su institucije prve prepoznale značaj ovog poteza i pružile potrebnu podršku u njegovoj realizaciji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *