Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)

Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)

Ekološka akcija “Sedmica društvene odgovornosti” u današnjim aktivnostima čišćenja i uređenja okupila je znatan broj sugrađana, udruženih u zajedničkom cilju, a to je unapređenje životne sredine.

Od ranih jutarnjih sati pa sve do sumraka, brojni volonteri su marljivo radili na čišćenju i uređenju različitih dijelova grada, pokazujući svoju posvećenost u očuvanju okoline za buduće generacije.

Ova akcija je pravi primjer kako zajedničkim naporima možemo napraviti velike promjene. Čišćenje i uređenje našeg okoliša nije samo obaveza, već i privilegija koja nam omogućava da živimo u ljepšem i zdravijem gradu.

Sedmica društvene odgovornosti je pokretač za kontinuirane aktivnosti u borbi za očuvanje životne sredine.

Također učešće brojnih mještana u današnjoj ekološkoj akciji svjedoči o rastućoj svijesti o važnosti brige o okolišu i potrebi za zajedničkim djelovanjem u rješavanju ekoloških problema.

Aktivnosti uređenja su se odvijale prema operativnom planu, te su realizirani brojni najavljeni radovi od sadnje stabala, čišćenja divljih deponija, prokresa šiblja, košenja trave, čišćenja putnih kanala, uređenja školskog dvorišta, čišćenja korita rijeke, do skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Mjesne zajednice u kojima su se prema operativnom planu odvijale današnje aktivnosti uređenja su: Bojna, Maline, Kalibunar, Vitovlje, Gluha Bukovica, Karaula, Pokrajčići, Turbe, Grahovčići, Paklarevo, Višnjevo i Kraljevice.

Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)
Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)
Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)
Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)
Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)
Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)
Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)
Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)
Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)
Travničani udruženi u ekološkoj akciji (FOTO)