Sutra na snagu stupa zabrana pušenja u FBiH: Ovo su detalji!

Članom 10. navedenog Pravilnika propisano je da prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok vazduha zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor;
b) površina prostora ne smije biti manja od 10 m²;
c) prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine uslužnog prostora;
d) prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore;
e) prostor ne smije obuhvaćati šank;
f) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;
g) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih h zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;
h) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: „Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.“, kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje;
i) ispred ulaza u prostor za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu“;
j) prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugog ventilacijskog sistema zatvorenog javnog prostora u kojem je prostor za pušenje.

Pravilnik je izrađen na osnovu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/22), a odredbama Pravilnika obuhvaćena su pravna lica, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu s ovim zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani članom 7. Zakona), koji su dužni uskladiti svoj rad u roku od šest mjeseci od dana stupanja Pravilnika na snagu.

Navedenim Pravilnikom propisano je da vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta, prema klasifikaciji i kategorizaciji u ovoj grupi u skladu s propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, može osigurati poseban prostor za pušenje odvojen od nepušačke zone, uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *