“Sedmica društvene odgovornosti” u općini Travnik: Mještani učestvovali u čišćenju MZ Centar

"Sedmica društvene odgovornosti" u općini Travnik: Mještani učestvovali u čišćenju MZ Centar

Pored brojnih građana koji su se angažirali u akcijama uređenja i čišćenja širom travničke općine, posebnu podršku na terenu pruža i načelnik Općine Travnik Kenan Dautović koji aktivno učestvuje u ekološkoj akciji, ističući važnost saradnje lokalne uprave i građana u brizi za okoliš.

Općinski načelnik je danas posjetio i mještane MZ Centar koji su se organizirali i realizirali jučerašnje operativnim planom zacrtane aktivnosti.

Sudjelovanje brojnih građana, uz podršku lokalnih vlasti, svjedoči o sve većoj svijesti i angažmanu zajednice u rješavanju ekoloških problema.

“Sedmica društvene odgovornosti”, nije samo prilika za čišćenje ulica i uređenje javnih prostora, već simbolizira zajedničku posvećenost očuvanju okoliša i poboljšanju kvalitete života u lokalnoj zajednici.

"Sedmica društvene odgovornosti" u općini Travnik: Mještani učestvovali u čišćenju MZ Centar
“Sedmica društvene odgovornosti” u općini Travnik: Mještani učestvovali u čišćenju MZ Centar
"Sedmica društvene odgovornosti" u općini Travnik: Mještani učestvovali u čišćenju MZ Centar
“Sedmica društvene odgovornosti” u općini Travnik: Mještani učestvovali u čišćenju MZ Centar