Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini

Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini

Danas je u maloj sali Općine Travnik realizirano potpisivanje ugovora sa predstavnicima organizacija čiji će projekti po LOD metodologiji biti finansirani iz budžeta općine Travnik u 2024. godini.

Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini
Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini
Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini
Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini
Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini
Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini
Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini
Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini
Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini
Potpisani ugovori za projekate po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini