Penzioneri u Federaciji BiH mogu zasnovati radni odnos

Penzioneri koji su ostvarili starosnu penziju imaju pravo zasnivati radni odnos, nakon što je Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio Izmjene Zakona o Penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) u skladu s presudom Ustavnog suda.

Dopunama je brisan član 116. Zakona, u skladu s Presudom Ustavnog suda Federacije BiH od 9. maja 2023. godine.Ova presuda proglasila je član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO iz 2022. godine neustavnim. Član 116. Zakona o PIO, koji je predviđao obustavu isplate mirovine korisnicima koji steknu status osiguranika u obveznom osiguranju, izuzev izuzetaka iz člana 12. tačke c), d), e) i f), brisan je. Time se omogućava korisnicima penzije u Federaciji BiH da istovremeno ostvaruju pravo na starosnu penziju i zasnivaju radni odnos, bez obzira na to da li su ostvarili pravo na punu ili prijevremenu starosnu penziju”, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.U skladu s tim, izvršena je i dopuna člana 89. Zakona o PIO. Prema ovoj dopuni, “isplata penzije se obustavlja u slučaju kada osoba koja ostvaruje porodičnu ili invalidsku penzije zasnuje radni odnos

Razlog za ovu obustavu leži u činjenici da pravo na invalidsku penziju stiče osiguranik kod kojeg je utvrđena I kategorija invalidnosti, odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti. Zakon o PIO propisuje da potpuni gubitak radne sposobnosti (I kategorija invalidnosti) postoji kada se utvrdi da osiguranik nije sposoban za rad na svom radnom mjestu, niti se može osposobiti za druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi”, navodi se.

U saopćenju se dodaje kako bi omogućavanje korisniku invalidske penzije da stiče status osiguranika u obveznom osiguranju bilo u suprotnosti s ovim principom, te bi stvorilo prostor za zloupotrebe i dovelo do povećanja udjela invalidskih penzija u penzionom sistemu Federacije BiH.

Slični razlozi dovode do obustave isplate porodične penzije u slučaju zasnivanja radnog odnosa.

“Porodična penzija je izvedeno pravo koje služi kao zaštita članova porodice umrlog korisnika penzije, ali samo ukoliko oni nisu u obveznom osiguranju i ne ostvaruju prihode po osnovu radnog odnosa”, navedeno je.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *