OPĆINA VITEZ: Otvoreni javni pozivi za poticaj gospodarstvu i poljoprivredi

Općinski načelnik Boris Marjanović, sukladno programima usvojenim na sjednicama Općinskog vijeća Vitez objavio je danas dva javna poziva koja se odnose na odobravanje sredstava kao poticaj poljoprivredi i gospodarstvu iz Proračuna Općine Vitez.

Kada je u pitanju gospodarstvo predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na novčane poticaje i to za:

  • LOT 1. Poticaj osnivanju novih biznisa;
  • LOT 2. Poticaj „Sufinanciranje troškova zapošljavanja novih radnika“;
  • LOT 3. Poticaj  „Sufinanciranje nabavke sredstava koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti“

Za ova tri LOT-a predviđeno je ukupno 95.000,00 KM.

Za poticaje poljoprivredi za 2024. godinu, kroz ovaj javni poziv planirano je ukupno 89.000,00 KM, kroz pet LOT-ova:

  • LOT 1. Podsticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica- 20.000,00  KM
  • LOT 2. Podsticaj za muzne krave, proizvodnja svježeg mlijeka- 32.000,00 KM
  • LOT 3. Podsticaj za junad u tovu- 22.000,00KM
  • LOT 4. Podsticaj za pčelarstvo- 9.000,00 KM
  • LOT 5. Podsticaj za biljnu proizvodnju- 6.000,00  KM

Rok za podnošenje prijave počinje teći od dana objave javnih poziva na web stranici općine Vitez i traje 17.5.2024. godine. Javne pozive i obrasce možete preuzeti u nastavku:

Javni poziv za poticaj privredi 2024.
Prijavni obrazac

Javni poziv za poticaj poljoprivredi 2024.
Prijavni obrazac