Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

Danas je u velikoj sali Općine Travnik održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik.

Na sjednici se prema utvrđeno dnevnom redu razmatrao rebalans budžeta Općine Travnik za 2024. godinu i donošenje Odluke o usvajanju rebalansa budžeta Općine Travnik za 2024. godinu.

Pored toga, na dnevnom redu našle su i sljedeće tačke:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2024. godinu
2. Odluka o pokretanju procedure kreditnog zaduženja Općine Travnik
3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Aleja – Fakultet“ i izmjeni dijela Regulacionog plana HPBŠ lokalitet „Luke – Pirota“
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Mehurići“

Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
Održana 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik