MUP SBK raspisalo javnu prodaju za šest Golfova, 21 Polo i druge automobile

MUP SBK raspisalo javnu prodaju za šest Golfova, 21 Polo i druge automobile

Ministarstva unutrašnjih poslova SBK/KSB Travnik je raspisalo javnu prodaju putem pismenih ponuda za prodaju automobila. 

Na prodaju je šest VW Golfova, 21 VW Polo, Dacia, Nissan i drugi automobili. 

Cijene za Golfove se kreću od 2 do 7 hiljada KM. Za Polo su cijene od 2 do 8 hiljada KM. Dacia košta 15.999 KM, a Nissan Terani 3.000 KM.

Automobili se prodaju u tri lota. 

“Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje pismene ponude dostave u zatvorenoj koverti na protokol MUP-a SBK/KSB do 03.05.2024. godine do 11.00 sati“, naveli su u pozivu.

Otvaranje pismenih ponuda je 03.05.2024. godine u 14.00 sati u prostorijama MUP-a u sjedištu.

akta.ba