Objavljen termin javne rasprave za Regulacioni / Zoning plan „Bazimice”

Objavljen termin javne rasprave za Regulacioni / Zoning plan „Bazimice”

Općina Travnik objavila je termin javne rasprave za regulacioni / zoning plan „Bazimice”.

U cilju obezbjeđivanja uslova, mogućnosti učešća građana u izradi Regulacionog/Zoning plana „Bazimice”, Han Bila, Travnik, a prije usvajanja Prijedloga samog plana, pozivamo vas da prisustvujete javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama date svoj doprinos.

Zoning planom radno-poslovne zone “Bazimice” osiguraće se plansko uređenje sa zonama različitih namjena:
1. radno-poslovna zona,
2. zona stanovanja,
3. agrozona,
4. zona sporta i rekreacije,
5. zaštitno zelenilo sa informativnim i rekreativnim sadržajem,
6. zona saobraćaja,
7. zona vodnih površina.

Nakon usvajanja Odluke o pristupanju izradi Zoning plana radno-poslovne zone “Bazimice” Travnik (“Službene novine Općine Travnik” br. 9/21), utvrđenog Nacrta Zoning plana radno-poslovne zone „Bazimice”, Travnik (Službene novine Općine Travnik br. 5/24) i održanih prethodnih javnih rasprava, pristupilo se izradi prijedloga samog plana.

Plan je građanima stavljen na javni uvid od 18.03.2024.godine, u prostorijama Općine Travnik – Centar za pružanje usluga građanima – Centar za dozvole, dostavljen Mjesnim zajednicama koje su obuhvaćene istim, te oglašen i na zvaničnom web portalu Općine Travnik.

U cilju učešća javnosti u izradi Plana pozivaju se zainteresovani građani, privredni subjekti, fizička i pravna lica, da prisustvuju javnoj raspravi koja će se održati u velikoj sali Općine Travnik dana 23.05.2024.godine (četvrtak) sa početkom u 15:00 sati.