Novi pogon u BiH po njemačkom patentu

Domaća kompanija će investirati 5 miliona maraka u novi pogon u Goraždu

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Ćulov sastao se sa predstavnicima kompanije “HMT Galvanika” d.o.o. Goražde.

Sa vlasnicima ove kompanije čija djelatnost je galvanizacija metalnih proizvoda, Hasanom Tafrom i Muhamedom Hadžiavdićem koji je nadavno postao vlasnik ove kompanije sa udjelom od 30 posto kapitala,  razgovarano je o pokretanju novog pogona proizvodnje u Goraždu, na lokalitetu goraždanskog naselja Zupčići.

– Radi se o jednoj inostrano-domaćoj investiciji odnosno postrojenju kapaciteta čija investicija bi iznosila oko pet miliona KM. Domaći investitor i ja kao strani investitor smo odlučili da postavimo jedno postrojenje za površinsku zaštitu metalnih proizvoda odnosno galvanizaciju po najsavremenijim standardima. Patent je rađen u Njemačkoj i trebao bi da zaživi ovdje u ovoj kompaniji koja je registrovana već od januara mjeseca  ove godine na ovim prostorima. U procesu smo pribavljanja  dozvola, a radit ćemo sigurno po najzahtjevnijim standardima Evropske unije – kazao je Hadžiavdić.

U početku bi, prema  njegovim riječima ova kompanija zapošljavala od 10 do 15 radnika, a otvaranjem tržišta, sigurno bi došlo do veće potražnje za radnom snagom.

Za pokretanje ovog vida proizvodnje neophodne su i određene dozvole koje su uglavnom u nadležnosti Federacije BiH, a kako je ovom prilikom kazao premijer Ćulov, Vlada BPK Goražde će u skladu sa svojim mogućnostima pružiti podršku kako bi se te dozvole izdale na vrijeme,  s ciljem obezbijeđenja uslova za privredni razvoj i nova investiranja u naš kanton.