Lider u proizvodnji PVC profila u Živinicama investirao 10 miliona KM: Proizvodiće za vodeći njemački brend

Kompanija u BiH dio je velike njemačke grupacije koja ima proizvodne pogone u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Španiji, Rusiji, UKrajini, Velikoj Britaniji, SAD-u, Kini i Indiji

Kompanija Profine u posljednje tri godine u BiH je investirala preko 10 miliona KM i uposlila 50 novih radnika. U pogonu koji su otvorili je 6 ekstrudera čiji je kapacitet 3.500 tona godišnje, a sa planiranim povećanjem na 8 ekstrudera do kraja godine očekuje se proizvodnja preko 8.000 tona visoko kvalitetnih PVC profila vodećeg njemačkog brenda KÖMMERLING, čiji najveći dio će se plasirati na tržišta zemalja EU.

Profine kao lider u proizvodnji visoko kvalitetnih PVC profila za proizvodnju prozora i vrata je time zaokružio investicioni ciklus koji je u praksu pretvorio poslovnu politiku zasnovanu na održivom poslovanju i očuvanju okoliša.

Podsjećamo da je Profine u BiH uspješno uspostavio reciklažni proces u kome prikuplja PVC otpad nastao prilikom proizvodnje PVC prozora i vrata, kako bi ga ponovo vratio u proces proizvodnje. Potražnja za recikliranim PVC-om je sve veća, jer PVC omogućava recikliranje i do 7 puta ne mijenjajući svoje fizičke karakteristike.

Cijena recikliranog PVC-a je skoro dostigla cijenu sirovog PVC materijala.

Energija koja se koristi u procesu proizvodnje PVC profila tzv. ekstruziji, dolazi u potpunosti iz obnovljivih izvora putem solarne elektrane snage 1 MW koja je izgrađena u sjedištu firme Profine BH u Živinicima.

Na 8.000 m2 je ugrađeno 2.578 fotonaponskih panela. Time je kompletiran i projekat vezan za napuštanje fosilnih goriva za grijanje, hlađenje i ventilaciju objekata i prelazak na sistem sa toplotnim pumpama.

Profineova praktična realizacija novog poslovnog modela, zasnovanog na većoj energetskoj efikasnosti i neovisnosti, smanjenju CO2 emisija i potpunoj tranziciji ka dekarbonizaciji, uz zatvoren krug proizvoda sa funkcionalnim sistemom recikliranja, uspostavlja zlatni standard savremenog održivog poslovanja u BiH.