Iz budžeta FBiH 20 miliona KM za kreditnu liniju namijenjenu mladima za rješavanje stambenog pitanja

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela je Odluku kojom se odobrava kredit Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu u iznosu od 20.000.000 KM.

Sredstva će se koristiti za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja, a odobravaju se Union banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 25 godina, te fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje.

Ovom odlukom, kako je navedeno, u značajnoj mjeri će se doprinijeti nastavku rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji. Također, doprinijet će se zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju i podršci oporavku privrede u oblasti stanogradnje od negativnih ekonomskih posljedica.

U obrazloženju današnje odluke istaknuto je da su efekti formiranja dugoročnog stabilnog portfolija rezultat saradnje Vlade Federacije BiH kao većinskog vlasnika Union banke i ove banke, između ostalog, i po osnovu ugovora o kreditu po subordiniranim uslovima koji se realiziraju već sedmu godinu uzastopno, odnosno od 2018. godine.

Kako se navodi, u prošloj godini formiran je kreditni portfolio čiji rezultat je 201 odobreni kreditni zahtjev u ukupnom iznosu od 28.401.810,50 KM, a prosječan iznos kredita po zaprimljenim zahtjevima je 142.379,94 KM. Prosječna starosna dob korisnika kredita je 30,5 godina, a korisnici kredita dolaze iz više od 33 grada i naselja u Federaciji BiH.

Ciljevi i očekivani efekti realizacije kredita po subordiniranim uslovima su, kako je obrazloženo, između ostalog, rješavanje egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, zatim jačanje kreditnog potencijala Banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu, kao i zadržavanje društveno odgovornog pristupa kreditiranju, te učešće Banke u kreditnoj liniji sa najmanje 10.000.000 KM.

Federalno ministarstvo finansija ovlašteno je da uime Vlade Federacije BiH zaključi Ugovor o kreditu po subordiniranim uslovima sa Union bankom, a za potpisivanje ovog ugovora ovlašten je federalni ministar finansija.