Velika analiza zadovoljstva zaposlenika u 2023: Zaposleni u BiH angažirani, ali nisu lojalni svom poslodavcu

“Sustav nagrađivanja zaposlenika nije transparentan ni pravedan”

Tvrtka Luppa, koja kompanijama nudi dubinsku analizu zadovoljstva i angažiranosti njihovih zaposlenih, svake godine objavljuje analize zadovoljstva radne snage u čitavoj regiji, a upravo su izašli podaci za 2023. godinu.

Velika analiza zadovoljstva zaposlenih obuhvaća Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju. 12.000 ispitanika dalo je odgovore na preko 100 detaljnih pitanja, a rezultati su podijeljeni u 12 kategorija: promjene i inovacije, angažiranost, suradnja, ravnoteža poslovnog i privatnog, komunikacija, uvjeti rada, učenje i razvoj, vizija i smisao, autonomija, rukovođenje, organizacija posla te lojalnost.

I što kažu rezultati?

Na skali od 0 do 5, zaposleni u BiH zadovoljstvo svojim radnim mjestom ocijenili su tek ocjenom 2.33. Nažalost, ova ocjena nešto je niža nego u 2022., kada je iznosila 2.38.

Radna snaga u BiH najvišu je ocjenu dala angažiranosti i suradnji unutar tvrtke – ove su dimenzije ocijenili ocjenama 3.07, odnosno 2.61. Najlošije su, pak ocijenjene kategorije lojalnosti te učenja i razvoja – obje su dobile nisku ocjenu 1.91. U odnosu na prošlu godinu nije se mnogo toga promijenilo, budući da su iste dimenzije bile najlošije ocijenjene i 2022.

Analiza je pokazala i zadovoljstvo po dobi, spolu, veličini tvrtke te industrijama, a daje i uvid u najbolje i najlošije ocijenjena pitanja, stručnog naziva čestice. I dok se zaposleni trude održavati reputaciju svojeg poslodavca na visokoj razini čak i van radnog vremena i okruženja te im je stalo do uspjeha tvrtke u kojoj rade – upravo to su najbolje ocijenjene čestice od njih 100-njak – smatraju kako se nagrađivanje zaposlenika ne radi transparentno niti pravedno, što je najlošije ocijenjena čestica u upitniku.

Kada govorimo o angažiranosti zaposlenih na radnom mjestu, na skali od 1 do 10, zaposleni u BiH su “zlatna sredina” – ocjena eNPS-a, odnosno Employee Net Promoter Scorea iznosi 5.45.

Ostale rezultate ove dubinske analize, kao i druge najbolje i najlošije ocijenjene čestice u upitniku koji se sastoji od preko 100 pitanja, a koji je nastao u suradnji sa znanstvenicima iz Business Psychology Laba, možete pronaći na Luppinoj web stranici, a tamo možete pronaći i rezultate zadovoljstva i angažiranosti u drugim državama regije!

Kako sudjelovati u istraživanju?

Osim Deep Divea, alata namijenjenog kompanijama koje žele ispitati zadovoljstvo i angažiranost svojih zaposlenika te na temelju dobivenih podataka raditi akcijske planove s ciljem unapređenja zadovoljstva na radnom mjestu, smanjivanja fluktuacije te općenito poboljšanja vlastitog employer brandinga, Luppa u svojem portfoliju produkata ima i Personal Luppa upitnik. Radi se o besplatnoj inačici istog upitnika koji koriste tvrtke za svoja istraživanja, a koja je namijenjena pojedincima koji žele dubinski ispitati i analizirati vlastito zadovoljstvo i angažiranost. Svatko tko ispuni upitnik, na mail dobiva analizu vlastitih rezultata te usporedbu s rezultatima industrije i države u kojoj radi. Na temelju te analize svaki pojedinac u radnom odnosu može donijeti pametne odluke o budućnosti vlastite karijere, a isti se rezultati koriste za izradu dubinskih analiza zadovoljstva i angažiranosti radne snage u regiji. Pritom je važno naglasiti kako je ispunjavanje upitnika anonimno, besplatno, a poslodavac ni na koji način ne može saznati da je njegov zaposleni ispunio upitnik.

Ako ste zainteresirani detaljnije ispitati vlastito zadovoljstvo, svoje rezultate možete dobiti ispunjavanjem Personal Luppa upitnika te time pridonijeti budućim analizama, koje Luppa radi s ciljem unapređenja tržišta rada na obostrano zadovoljstva zaposlenika i poslodavaca.