Uspješno realizovan projekt „Jačaj higijenu – Sačuvaj mentalno zdravlje!“

Uspješno realizovan projekt „Jačaj higijenu - Sačuvaj mentalno zdravlje!“

U sklopu dm kampanje {ZAJEDNO} za bolje sutra 2023. 

U okviru društveno odgovorne kampanje {ZAJEDNO} za bolje sutra 2023. – podrška projektima za unapređenje i očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja žena, kompanija dm je podržala realizaciju 14 projekata s područja cijele BiH, s više od 60.000 KM.

Podržani su projekti s aktivnostima poput: stručnih predavanja i radionica na razne teme, savjetovanja, izrada edukativnih priručnika, učenja taekwondo i joga tehnika i sl.

Jedan od podržanih je i projekt „Jačaj higijenu – Sačuvaj mentalno zdravlje!“ u organizaciji Doma zdravlja u Bugojnu. Cilj projekta bio je unaprijediti održavanje higijenskih rutina kod korisnica usluga Centra za mentalno zdravlje i doprinijeti podizanju svijesti kod žena o važnosti mentalnog zdravlja i pravilnog održavanja higijene. 

„U svakodnevnom radu sa osobama koje imaju problema s mentalnim zdravljem svjesni smo i uvidjeli smo da promjene na mentalnom planu kod žena mogu utjecati na higijenske rutine na mnogo načina. Borba za mentalno i fizičko zdravlje žena fokusirana je na ličnu higijenu i načine kako brinuti o sebi i sačuvati zdravlje. Za neke od njih, depresija i anksioznost utiču da se čak i najobičniji rutinski higijenski zadaci čine gotovo nemogućim, dok za druge, higijena i čistoća mogu postati opsesivna aktivnost. U okviru projekta održano je nekoliko interaktivnih radionica i predavanja sa korisnicama CMZ u saradnji sa učenicima Srednje medicinske škole u Bugojno te se na kreativan način unaprijedilo znanje i podigla svijest o važnosti mentalnog zdravlja i pravilnog održavanja higijene. Učesnice radionica imale su priliku naučiti kako pravilno održavati ličnu higijenu, učile su o pravilnoj ishrani, važnosti i brizi za fizičko zdravlje. Reakcije korisnica na provedene aktivnosti su bile i više nego pozitivne, što nam govori o važnosti podrške osobama sa problemima mentalnog zdravlja, kao i njihove potrebe da budu prihvaćene i shvaćene“, kazale su organizatorice projekta Ilhana Hadžić i Edina Gudić.

Žensko zdravlje je jedna od tema kojom se kompanija dm aktivno bavi, te je uz kampanju {ZAJEDNO} za bolje sutra u okviru teme organizirana i prva stručna konferencija dm ženski razgovori, u junu prošle godine. Projekti unapređenja i očuvanja fizičkog i mentalnog ženskog zdravlja podržani su i na 6. dm ženskoj utrci.

Uspješno realizovan projekt „Jačaj higijenu - Sačuvaj mentalno zdravlje!“
Uspješno realizovan projekt „Jačaj higijenu – Sačuvaj mentalno zdravlje!“