Udruženje poslodavaca FBiH: Hitne reforme fiskalnog i parafiskalnog sistema za brži rast FBiH i BiH

Hitno donošenje novih fiskalnih zakona i smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta, u cilju smanjenja cijene rada i rasterećenja poslovanja kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine, će omogućiti rast privrede, dijelom zaustaviti odlazak kvalificirane radne snage iz Bosne i Hercegovine i poboljšati uvjete života svih građana.

Ovo je istaknuto na XXI Skupštini Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojoj su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvšne  vlasti BiH, FBiH i kantona, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i sindikata.

„UPFBiH će dati puni doprinos provođenju reformi na evropskom putu Bosne i Hercegovine i sa predstavnicima nadležnih institucija će raditi na kreiranju strateškog i zakonskog okvira u segmentu fiskalnih i parafiskalnih propisa, tržišta radne snage i drugim pitanjima s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta i stvaranja uvjeta za bolji život građana“, kazao je Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

Prof. dr. Faruk Hadžić u svome izlaganju tokom tematskog dijela Skupštine UPFBiH naglasio je da su reforme fiskalnog i parafiskalnog sistema nužnost, ukoliko želimo razvijati privredu i društvo u cjelini.

„…Reforma fiskalnog i parafiskalnog sistema FBiH dugoročno neće ugroziti funkcioniranje budžetskih fondova kao što su Fond PIO/MIO i fondovi zdravstvenog osiguranja u FBiH“, naglasio je prof. dr. Hadžić.

Pored neophodnih reformi kada su u pitanju porezi i doprinosi na plaće te parafiskalni nameti za snažniji razvoj privrede neophodno je povećati produktivnost.

„…Upravo je povećanje produktivnosti privrede neminovno kao jedan o ključnih izvora rasta“, kazao je prof.dr. Vjekoslav Domljan.

 

U okviru radnog djela, delegati Skupštine UPFBiH jednoglasno su usvojili izvještaj o radu UPFBiH, kao i finansijski izvještaj za prošlu godinu koji je preznetirao direktor UPFbiH Mario Nenadić . Delegati su, također, razmatrali  i usvojili plan rada i finansijski plan za tekuću 2024. godinu.

 

Delegati Skupštine i gosti, naglasili su važnost unaprjeđenja trilateralnog dijaloga – vlasti, poslodavaca i sindikata s ciljem jačanja sistema i poslovnog okruženja u FBiH, a posebno u provođenju fiskalnih reformi, izmjena zakona o doprinosima, dohodka, dobiti, minimalnoj plati, ali propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, posredovanja u zapošljavanju, trgovini, zaštiti na radu i ostalo.

 

Svi sudionici su saglasni da je neophodno jačati reprezentativno udruženje poslodavaca,  te su pružili veliku podršku u daljnjem radu Udruženja i najavili zajednički rad na unaprijeđenju poslovnog ambijenta u FBiH.