Poziv organizacijama civilnog društva za na prvi mentorski sastank u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u općini Vitez

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2– ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Vitez objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na prvom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan u srijedu, 3.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u maloj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb.

Također, tokom trajanja ReLOaD Javnog poziva bićeorganizovanajoš trimentorska sastanka, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:

  • Drugi sastanak sa mentorom u ponedjeljak, 8.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb.
  • Treći sastanak sa mentorom u petak, 12.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb.
  • Četvrti sastanak sa mentorom u utorak, 16.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb

 Od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obaveznih dokumenata po javnom pozivu.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na [email protected]

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.