Obilježavanje mjeseca zaštite od požara u Travniku

Obilježavanje mjeseca zaštite od požara u Travniku

Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik povodom obilježavanja maja, mjeseca zaštite od požara u ponedjeljak je izvela dvije vježbe, odnosno simulacije požara na objektima dva pravna lica u okviru bivšeg kombinata Borac.

U okviru vježbe provjeravale su se interne procedure za provjeru i dojavu požara, kao i provjera spremnosti uposlenika pravnog lica za evakuaciju, te vrijeme potrebno za dolazak Profesionalne vatrogasne jedinice i poduzimanje mjera zaštite od požara.

Profesionalna vatrogasna jedinica pokazala je spremnost i brzinu odgovora na djelovanje požara.

Obilježavanje mjeseca zaštite od požara u Travniku
Obilježavanje mjeseca zaštite od požara u Travniku