Ministar Delić s predstavnicima penzionera razgovarao o unaprjeđenju položaja ove populacije

Federalni ministar rada i scoijalne politike Adnan Delić održao je sastanak sa predstavnicima udruženja penzionera u Federaciji BiH iz Sarajeva i Mostara na kojem su doneseni i odgovarajući zaključci o poduzimanju daljnjih aktivnosti.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike je saopćeno da je fokus razgovora bio na zahtjevima saveza za unapređenje statusa penzionera i kvaliteta života ove populacije.

– Na zahtjev ove bitne kategorije društva, razgovarano je o mogućnostima za značajnije povećanje penzija, odnosno jednokratnoj novčanoj pomoći, osnivanju Federalnog vijeća penzionera, a zatražena je i hitna izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u dijelu koji se odnosi na usklađivanje svih penzija. Sastanak je okončan zajedničkim zaključcima, te je o pitanju povećanja penzija zauzet jedinstven stav da Ministarstvo zatraži održavanje zajedničkog sastanka sa kolegijem Vlade FBIH na kojem će se nastaviti pregovarati o mogućnostima poboljšanja statusa i položaja penzionera u Federaciji BiH. O pitanju zahtjeva za izmjenu Zakona o penzijskog i invalidskog osiguranju u dijelu nove formule za usklađivanje, odnosno povećanje penzija, zaključeno je da isti nije u potpunosti primjenjiv u traženom obliku, te je dogovoreno da Ministarstvo u sljedećih 20 dana pripremi prezentaciju ovog segmenta sa pregledom uporednog zakonodavstva zemalja regije i zemalaja iz EU, a da se nakon toga zajednički formulišu eventualne izmjene navedenog propisa – navodi se u saopćenju Ministarstva.

Ministar Delić podržao je prijedlog saveza penzionera za osnivanjem Vijeća penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH kao zvaničnog tijela za zagovaranje prava penzionera pred vlastima, te je dogovoreno da se za Vladu FBiH pripremi odgovarajuća informacija sa prijedlogom zaključaka, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.