Irska otvara ambasadu u BiH i jača ekonomsku saradnju s našom zemljom

V.d. direktora Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA) Marko Kubatlija se sastao s ambasadorom Republike Irske za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Ljubljani Adrianom Farrellom.

Tom prilikom se razgovaralo o bilateralnim odnosima između BiH i Irske, ekonomskoj suradnji i planovima za promotivne aktivnosti i intenzivniju promociju investicijskih potencijala BiH za irske investitore.

Kako je rečeno, otvaranjem Ambasade u Sarajevu slijedeće godine, Republika Irska planira i intenzivniji rad na unapređenju ekonomske saradnje.

Kubatlija je predstavio osnovne prednosti Bosne i Hercegovine za strane investitore, dosadašnju suradnju i svojim planovima za uspostavljanje direktnih kontakata s irskim investitorima i intenzivniju promociju investicijskih projekata iz ciljanih sektorima.

Ambasador Farrell je ponudio podršku u smislu predstavljanja irskih iskustava u procesu privlačenja stranih investitora i njihove suradnje s dijasporom, te istako da zbog određenih sličnosti s Irskom, Bosna i Hercegovina može primjeniti irske dobre prakse i privuči značajnija ulaganja i podršku stranim investitorima.

Sugovornici se se složili da primjeri irskih investicija poput Hotela Central Sarajevo i Trasna Solutions d.o.o Gračanica mogu poslužiti kao dobar primjer za intenziviranje promotivnih aktivnosti FIPA-e na području Republike Irske, a koje su planirane tokom naredne godine.

Zaključeno je da postoji potreba za jačanjem privredne saradnje, te da će i uspostavljeni avio letovi irske kompanije Ryanair doprinijeti većem prilivu turista i investicija iz Irske u Bosnu i Hercegovinu.