Bh. firme na Macfrutu, Italijani zainteresovani za saradnju


Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) u suradnji s Macfrutom, vodećim italijanskim sajmom proizvodnje, logistike i distribucije voća i povrća, organizirala je prisustvo bosansko-hercegovačkih kompanija iz sektora poljoprivrede sajmu Macfrut 2024, u Riminiju, Italija.

Italijanske kompanije su tokom razgovora pokazale interesovanje za BiH. Kao rezultat održanih sastanaka očekuje se razvijanje dalje suradnje s kompanijama iz Italije.

Većem broju italijanskih kompanija je predstavljen način rada FIPA-e, i njene usluge, te je dogovoreno da se suradnja nastavi nakon sajma.

Nekoliko kompanija su pokazale interes za ulaganje na području Balkana.