Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 02. 2024. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Han Bila (škola)
  12:00 do 14:00 sati Kalibunar
  16:30 do 18:30 sati Šehida
  20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 02. 2024. –

  PS KISELJAK

  08:30 do 10:15 sati A-1 Lepenica
  11:00 do 13:00 sati Draževići
  13:30 do 15:30 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 02. 2024. –

  PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće
  10:00 do 11:30 sati Kaonik (stari most)
  12:30 do 14:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod auto lakirera Dejo)
  14:00 do 15:00 sati Lugovi
  15:00 do 16:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 02. 2024. –

  PS JAJCE

  16:30 do 18:00 sati M-16 Raševik
  18:30 do 19:30 sati M-5 Dolabije
  20:00 do 21:30 sati M-5 Skela

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 02. 2024. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:30 sati ulica Vrbaska
  07:00 do 08:30 sati Pajić Polje
  12:00 do 13:30 sati ulica Vrbaska
  18:00 do 19:30 sati Duratbegović Dolac

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 02. 2024. –

  PS BUGOJNO

  13:00 do 14:30 sati lokalni put, naselje Drvetine
  15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
  19:00 do 20:30 sati ulica Slobode (GUMA)

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 02. 2024. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Ragale
  10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
  12:40 do 14:40 sati Polje Ostružnica

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 02. 2024. –

  PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati lokalna cesta PC 96 II, Krčevine
  09:00 do 11:00 sati M-5 Ahmići
  12:00 do 13:00 sati ulica Stjepana Radića
  13:00 do 14:00 sati R-441 Počulica

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 02. 2024. –

  PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati M-16.4 Rastovci
  10:30 do 11:30 sati M-16.4 Stojkovići
  12:30 do 13:30 sati ulica Kalinska

Share.

Comments are closed.