Neodgovorno ponašanje pojedinaca/ Onečišćen potok kod Šarene džamije

Poštovani sugrađani, nažalost, vrlo često se, iznova imamo priliku uvjerit u neodgovorno ponašanje pojedinaca.

Upravo jedna takva negativna pojava, po dojavi komunalnog redara Općine Travnik, danas je zabilježena kod Šarene džamije.

Naime, nedogovorni pojedinci su onečistili dio potoka Dokuzi koji protiče ispod mosta kod Šarene džamije. Pretpostavlja se da je potok zamućen ispiranjem kanti od kreča.

Zaštita životne sredine je zasigurno zadatak svakog od nas, no da bi zaštita okoliša uistinu zaživjela i da bi se mogao ostvariti održivi razvitak, potrebno je, prije svega pravilno postupati sa otpadnim materijalima, te ih odlagati na mjesta predviđena za to.

Sasvim sigurno, nijedan potok, a pogotovo ne onaj koji se nalazi u jednom od turistički najatraktivnijih dijelova grada, nije mjesto gdje je moguće prati kante od kreča.

Sjetimo se, čuveni putopisac Evlija Čelebija je još u u 18. stoljeću, Travnik opisao kao „grad s hiljadu vrela“.

Stoga vas poštovani sugrađani pozivamo da udruženim snagama doprinesemo imidžu grada kao čistog i uređenog mjesta, te da ukoliko primijetite da se izvršavaju razdnje zagađivanja okoliša, odmah prijavite nadležnoj općinskoj službi ili komunalnim redarima.

Putem kontakt brojeva telefona:

030 509 076 ili 030 511 277 – lokal 277 ili

Putem e-mail adresa i kontakt brojeva službenih telefona:

📌Amel Islamović [email protected]

+38761931615

📌Kadro Baltić

[email protected];

+38761285812

📌Milijana Vujinović [email protected];

+38761176283

📌Aldin Ribo

[email protected];

+38761176139

Share.

Comments are closed.