Imenovano Povjerenstvo/Komisija je otvorilo podnesene prijave (ukupno 136) po Javnom pozivu za odobravanje sredstava za poticaj gospodarstvu/privredi općine Vitez za 2023. godinu, izvršilo provjeru priložene dokumentacije, utvrdilo stanje na terenu i donijelo odluku o preliminarnim listama:

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA – LOT -1

LOT 1,” Poticaj osnivanju novih biznisa”

Br.     NAZIV KORISNIKA Rješenje o registraciji Obavijest o razvrstavanju djelatnosti  Potvrda o izmirenim obvezama Potvrda o ban. računu  Odobreni iznos
1. DOMAĆA RADINOST „RAJKOVIĆ”vl. Marijana Rajković      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
2. Centar tehnike d.o.o      DA       DA      DA      DA 1.300,00 KM
3.   „VJ servis” vl. Josip Vrebac      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
4. DOMAĆA RADINOST „DJENS”vl. Semir Đelilović      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
5. Beauty studio „DIVA”vl. Amela Sarajčić      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
6. PP”SENAD”vl. Senad Ahmić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
7. CAFFE BAR”TROPICO”

vl.Francika Baškarad

     DA       DA       DA      DA 900,00 KM
8. SOR „PRINT STUDIO NOA DESIGN” vl.Tanita Bučar      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
9. Tradicijski obrt „Ivanica umjetnica” vl.Ivana Gudelj      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
10. DOMAĆA RADINOST”BILJEŠKO” vl.Bernard Bilješko      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
11. AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA „IIBA” vl.Muriz Salkić      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
12. DOMAĆA RADINOST”SUMEJA”vl.Sumeja Jašarević      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
13. PP”ICO” vl.Ivica Grabovac      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
14. PP”ANA” vl.Ana Grbavac      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
15. OBRT”X-DIZAJN”vl.Ermin Kalčo      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
16. PP”AHMIĆ”vl. Ajša Ćosić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
17. PETRONIKA SISTEMI d.o.o      DA       DA       DA      DA 1.300,00 KM
18. PP”IM”vl.Ivan Matković      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
19. PP”GALIB” vl.Galib Tarahija      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
20. PP”NAHLA” vl.Amela Patković      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
21. FARMA”BIO -JAŠAREVIĆ” vl.Ekrema Topić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
22. PP „STEAK” vl.Kemal Hajdarević      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
23. PP”BURAK” vl.Islam Burak      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
24. PP”ŽELJKA” vl.Željka Mlakić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
25. PP”SEMIR” vl.Semir Sarajlić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
26. PP”ĐENITA” vl.Đenita Mujkić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
27. PP”DH PRODUKT” vl.Haris Dedić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
28. TRADICIJSKI OBRT „KOVAČNICA” vl.Ajdin Zvizdić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
29. AUTOOTPAD „4X4TM” vl. Aldin Bešo      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
30. PP”GARIĆ” vl. Ivanka Garić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
31. DOMAĆA RADINOST ”UNA” vl.Mirnesa Abdić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
32. Tradicijski obrt „PRINT BB” vl.Berina Zlotrg-Bengir      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
33. DOMAĆA RADINOST „ŠEJLA” vl. Seid Sadibašić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
34. PP”ANIDA” vl. Armin Muslimović      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
35. PP”Šafradin” vl. Dragana Šafradin      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
36. FOTO STUDIO „DOCA” vl.Alem Ahmić      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
37. AUTOOTPAD „EDO” vl.Edin Horić      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
38. DOMAĆA RADINOST „LELA”vl.Lejla Sadibašić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
39. ELEKTRO SERVIS ”DEFROST  SYSTEM” vl.Kenan Patković      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
40. PP”Bio Vit” vl. Esmina Zvizdić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
41. Salon za masažu”Relaxis”vl.Eldin Salkić      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
42. PP”TUCO” vl.Mirsada Tuco      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
43. Obućarska radnja”Edina” vl. Edina Šipčić      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
44. PP”MM” vl.Mirela Mahmutović      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
45. GRAĐEVINSKI OBRT”FATIMA” vl. Šaban Sarajlić      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
46. PP”FARMA SAMIR” vl. Samir Patković      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
47. PP”BEŠO” vl.Sejada Bešo      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
48. PP”SARAJLIĆ” vl.Senadina Sarajlić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
49. PP”MUJEZINOVIĆ” vl. Zlata Mujezinović      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
50. PP”NASER” vl.Naser Patković      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
51. DOMAĆA RADINOST”MM” vl.Marko Mirković      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
52. DOMAĆA RADINOST” MAHIRA” vl.M.Bektaš      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
53. DOMAĆA RADINOST”SELMA” vl.Selma Hlivnjak      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
54. FARMA „ZELENO POLJE” vl. Amina Adilović      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
55. PP”AJNA” vl. Nazif Varupa      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
56. PP”KIA” vl. Edin Fejzi      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
57. KOZMETIČKI SALON „AMNA BEAUTY TREATMENTS”vl. A.Mujičić      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
58. DOMAĆA RADINOST „AHMIĆ” vl.Selvedin Ahmić      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
 59. AUTOOTPAD „PIPI” vl.Margaret Vidović      DA       DA       DA      DA 900,00 KM
60. PP”NERMIN” vl.Nermin Adilović      DA       DA       DA      DA 500,00 KM
61. OPPPUZ WELT p.o      DA       DA       DA      DA 1.300,00 KM
62. Caffe bar”TOM”vl.Tomislav Krišto      DA       DA       DA      DA 900,00KM

 

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA – LOT 2.

LOT 2, Poticaj ”Sufinanciranje troškova zapošljavanja novih radnika”

Br.     NAZIV KORISNIKA Rješenje o reg. Obavijest o raz. djel. Uvjerenje – Biro Dokaz o prijavi radnika  Potvrda o izmirenim obvezama Potvrda o ban. računu IZNOS
1. SPEC.TR BIOHERBA ”SHOP” vl.Martina Grebenar      DA       DA       DA      DA      DA DA 800,00 KM
2. TRS Dioniz d.o.o      DA       DA       DA      DA      DA DA 800,00 KM
3. VIDIKOVAC D.O.O      DA       DA       DA      DA      DA DA 800,00 KM
4. SUR MOTEL „BOR”vl. Dragan Baškarad      DA       DA       DA      DA      DA DA 1.600,00 KM
5. BUS KOMERC d.o.o      DA       DA       DA      DA      DA DA 800,00 KM
6. RESTORAN BISTOROVO vl.Edin Čizmić      DA       DA       DA      DA      DA DA 2.400,00 KM
7. PITARA

”LAMI I” vl.Kemal Mujkić

     DA       DA       DA      DA      DA DA 2.400,00 KM

 

  1. LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA – LOT -3

LOT – 3  „SUFINANCIRANJE NABAVKE SREDSTAVA KOJA  SLUŽE ZA OBAVLJANJE REGISTRIRANE DJELATNOSTI”

Br. NAZIV KORISNIKA  Rješenje

o reg.

Obavijest o razvrstavanju djelatnosti Račun o kupovini / iznos računa Potvrda o izmirenim obvezama Potvrda o bank. računu  Iznos
1. RESTORAN „GURMAN” vl.Samir Bešo      DA       DA       DA, 1800,00KM      DA      DA 500,00KM
2. ABROL TRADE D.O.O      DA       DA      DA,

37.735,77KM

 

     DA      DA 1.000,00KM
3. VAR TRANS D.O.O      DA       DA       DA,

2,457,00KM

     DA      DA 500,00KM
4. SOR „TAPETAR TRAKO” vl.Elvedin Trako      DA       DA       DA,

3.528,47 KM

     DA      DA 1.000,00KM
5. BARBER „LUJĐI” vl.Matej Lujić      DA       DA       DA,

3.228,31KM

     DA      DA 1.000,00KM
6. DISCO KLUB”CITY”vl.S. Omazić      DA       DA       DA,

6.949,80KM

     DA      DA 1.000,00KM
7. EXPERT D.O.O      DA       DA       DA,

7.906,86KM

     DA      DA 1.000,00KM

 

8. DOMAĆA RADINOST „AMELIJA” vl. Marijana Strukar      DA       DA       DA,

1.860,00KM

     DA      DA 500,00KM
9. PP”OSOJE” vl.Davor Vuleta      DA       DA       DA,

2.140,00KM

     DA      DA 500,00KM
10. ŠOBE D.O.O      DA       DA       DA,

77.220,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
11. IGM IUT HASKIĆ D.O.O      DA       DA       DA,

51.480,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
12. DN COMPANY D.O.O      DA       DA       DA,

3.106,12KM

     DA      DA 1.000,00KM
13. HENDRICKS D.O.O      DA       DA       DA,

1.844,20KM

     DA      DA 500,00KM
14. FRIZERSKI SALON ZA MUŠKARCE „ŠOKO” vl.Ivan Gazibarić Šoko      DA       DA       DA,

4.000,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
15. FRIZERSKI STUDIO „HELENA” vl.Helena Frljić      DA       DA       DA,

1.686,02

     DA      DA 500,00KM
16. SARAJČIĆ D.O.O      DA       DA       DA,

4.000,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
17. KONTEST -DAM D.O.O      DA       DA       DA,

4.139,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
18. PEKARA „GURMAN” vl.Sead Bešo      DA       DA       DA,

2.000,00

     DA      DA 500,00KM
19. KAVAZOVIĆ-TRANS D.O.O      DA       DA       DA,

8.775,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
20. „OBLIĆ” d.o.o      DA       DA       DA,

10.500,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
21. PP”ZDRAVA HRANA”vl. Mirsada Hodžić      DA       DA       DA,

1.265,40KM

     DA      DA 500,00KM
22. Studio za masažu „Relax” vl.Aldina Ahmić      DA       DA       DA,

1.174,20KM

     DA      DA 500,00KM
23. PP”MERSAD” vl.Mersad Varupa      DA       DA       DA,

5.650,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
24. SUR RESTORAN „ARENA” vl. Nevzet Poparić      DA       DA       DA,

2.930,00KM

    DA      DA 500,00KM
25. TAPETARSKA RADNJA „TN -TIM” vl. N. Trako      DA       DA       DA, 1980,00KM      DA      DA 500,00KM
26. Tradicijski obrt „MUJEZINOVIĆ” vl.B.Mujezinović      DA       DA       DA,

1.196,80KM

     DA      DA 500,00KM
27. Stomatološka ordinacija

„dr.Lana Kazija”vl.Lana Kazija

     DA       DA       DA,

3.129,68KM

 

     DA      DA 1.000,00KM
28. AUTOSERVIS”SEMA”vl. Semir Omanović      DA       DA       DA,

4.813,55KM

     DA      DA 1.000,00KM
29. E.M TRANS COMERCE  D.O.O      DA       DA       DA,

23.400,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
30. „SUVENIR VITEZ”vl.Vlado Šafradin      DA       DA       DA,

1.121,86KM

     DA      DA 500,00KM
31. PP”SALE”vl.S. Zlotrg      DA       DA       DA,

3.397,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
32. VLAŠIĆ PETROL D.O.O      DA       DA       DA,

2.561,48KM

     DA      DA 500,00KM
33. „AGRO SALE” p.o      DA       DA       DA,

1.117,35KM

     DA      DA 500,00KM
34. KOZMETIČKE USLUGE „STUDIO CHARM” vl.Emina Varupa      DA       DA       DA, 1032,00KM      DA      DA 500,00KM
35. STR „SIM” vl. Merima Omanović      DA       DA       DA,

1995,00KM

     DA      DA 500,00KM
36. KS”ISMAN” vl.Elvira Ribo      DA       DA       DA,

1,638,00

     DA      DA 500,00KM
37. TR”SIM optic” vl.Marijana Perić      DA       DA       DA,

1990,00KM

     DA      DA 500,00KM
38. BARBER SHOP ”HM” vl.Halid Muslimović      DA       DA       DA,

1.049,00KM

     DA      DA 500,00KM
39. AGENCIJA ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA”ETOS” vl.Velimir Didak      DA       DA       DA,

1.398,90KM

     DA      DA 500,00KM
40. VUČNA SLUŽBA „DOBLO” vl.Elvir Hođić      DA       DA       DA,

1.539,83KM

     DA      DA 500,00KM
41. FARMA „OMANOVIĆ” vl.Đemila Omanović      DA       DA       DA,

2.404,35KM

     DA      DA 500,00KM
42. Autoprijevoznik „ĐELILOVIĆ”vl.Haris Đelilović      DA       DA       DA,

17.550,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
43. LUKOVIĆ -TRADE D.O.O      DA       DA       DA,

7.200,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
44. TAPETARSKA RADNJA „MAIDA” vl.Maida Pezer      DA       DA       DA,

1.169,31

     DA      DA 500,00KM
45. PP”MUŠINOVIĆ” vl.Merima Mušinović      DA       DA       DA,

3.600,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
46. POMINO D.O.O      DA       DA       DA,

4.600,00KM

     DA      DA 1.000,00KM
47. BRIJAČKA RADNJA”ZARA” vl.Aida Livnjak      DA       DA       DA,

3.991,00

     DA      DA 1.000,00KM
48. CAFFE „INSTAMBUL”

vl.Adis Fejzić

     DA       DA       DA,

1500,00KM

 

     DA      DA 500,00KM
49.  SOR „NAMJEŠTAJ DIN”vl. Ermin Tarahija      DA       DA       DA,

2.044,20KM

     DA      DA 500,00KM
50. HASKO COMPANY d.o.o      DA       DA       DA,

22.874,47KM

     DA      DA 1.000,00KM
51. FRIZERSKI STUDIO”MM” vl.Matijana Mišković      DA       DA       DA,

2.700,06KM

     DA      DA 500,00KM
52. AGRO STROJ D.O.O      DA       DA       DA,

23.665,53KM

     DA      DA 1.000,00KM
53. FRIZERSKI SALON ZA MUŠKARCE „MISTER X” vl.Marko Mišković      DA       DA       DA,

2.337,32KM

 

     DA      DA 500,00KM
54. MINI FARMA”TARIK”vl.Sabahudin Sivro      DA       DA  

DA,

3.200,00

     DA    DA 1.000,00KM
55. PP”BEKTAŠ”vl.H. Bektaš      DA       DA        DA,

2.218,00KM

     DA    DA 500,00KM
56. ČEJVAN D.O.O     DA       DA       DA,

25.000,00KM

     DA    DA 1.000,00KM

 

LISTA KANDIDATA KOJI NE ZADOVOLJAVAJU  UVJETE/USLOVE JAVNOG POZIVA
Br.     NAZIV KORISNIKA NAPOMENA
     
1. SERVIS”ROYAL”vl.Adis Mangić LOT-2, Ne ispunjava uvjet u pogledu načina obavljanja djelatnosti.
2. DOMAĆA RADINOST”AS”vl.A. Tarahija LOT-1 , Domaća radinost  trajno odjavljena.
3. EKO PLOD OMAZIĆ LOT-3, Nisu ispunjeni uvjeti javnog poziva.
4. PP”TARAHIJA”vl.M. Tarahija Lot-3, Nisu ispunjeni uvjeti javnog poziva.
5. AUTOPRIJEVOZNIK „JETIM” vl.Ahmet Zahirović LOT-3, Nisu ispunjeni uvjeti javnog poziva.
6. NUTAL D.O.O LOT-3, Nisu ispunjeni uvjeti javnog poziva.
7. IDEAL LUX d.o.o  LOT-3, Nepotpuna dokumentacija
8. BARBER LUJĐI vl.Matej Lujić  Lot-1, Dupla prijava.
9. ANTIQ D.O.O  LOT-3, Nepotpuna dokumentacija.
10. Kozmetičke usluge „Beauty clinic” vl.Olgica Krišto LOT-3, Uslužna djelatnost trajno odjavljena.
11. KOV-TURIST D.O.O LOT-3, Nepotpuna dokumentacija.

 

 

     

 

 

Share.

Comments are closed.