Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2023. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Kalibunar
  12:00 do 14:00 sati ul. Šehida
  16:30 do 18:30 sati Donje Putićevo
  20:00 do 21:30 sati Aleja konzula.

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2023. –

  PS KREŠEVO

  09:00 do 11:30 sati Polje
  16:00 do 18:30 sati Rakova Noga.

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2023. –

  PS KISELJAK

  08:30 do 10:30 sati Han Ploča
  11:00 do 13:00 sati DuhriLug
  13:30 do 15:30 sati ul. Kralja Tomislava.

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  07:00 do 08:30 sati Kaonik (skretanje za Podjele)
  08:30 do 10:00 sati ul. N.Š. Zrinjski (kod ugostit.objekta „Kim“)
  12:00 do 13:00 sati ul. 1.mart /ožujak (skretanje za naselje Luka)
  13:00 do 14:00 sati Bukovci (mjesto Džafe).

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:30 sati ul. Vrbaska
  07:00 do 08:30 sati ul. Vrbaska
  11:00 do 12:30 sati Humac
  22:00 do 23:30 sati Karamustafići.

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  07:30 do 08:30 sati Torlakovac
  10:00 do 11:00 sati Babin Potok
  18:00 do 19:00 sati ul. Titova
  23:00 do 00:00 sati ul. 770 Sbbr.

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2023. –

  PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, lokacija Miličevića kuće
  13:00 do 14:30 sati ul. Slobode (GUMA)
  15:00 do 16:30 sati Poriče
  17:00 do 18:30 sati ul.307. M. Brigade.

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2023. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Pločari Polje
  10:30 do 12:30 sati Nadbare
  12:40 do 14:40 sati Ostružnica.

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2023. –

  PS VITEZ

  07:00 do 08:00 sati ulica Stjepana Radića
  09:00 do 11:00 sati R-440 Zabilje
  12:00 do 13:00 sati M-5 Ahmići
  13:00 do 14:00 sati M-5 Bila.

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2023. –

  PS NOVI TRAVNIK

  08:00 do 09:00 sati R-439 Opara
  09:30 do 10:30 sati M-16.4 Rastovci
  11:00 do 12:00 sati ul. S. Tomaševića.

Share.

Comments are closed.