Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 20236 –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Kanare
  12:00 do 14:00 sati Donje Putićevo
  16:30 do 18:30 sati Ciglana
  20:00 do 21:30 sati Dolac na Lašvi

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

  PS KISELJAK

  08:30 do 10:30 sati Lug
  11:00 do 13:00 sati Jehovac
  13:30 do 15:30 sati Gromiljak

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  18:00 do 19:00 sati Kaćuni
  19:00 do 20:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  21:00 do 22:00 sati Grablje
  22:00 do 23:30 sati Tisovačka
  23:30 do 01:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod auto lakirera Dejo)

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska
  08:00 do 09:30 sati ulica Vrbaska
  15:00 do 16:30 sati Pajić polje
  20:00 do 21:30 sati ulica Gradska

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  09:15 do 10:15 sati Oborci
  11:15 do 12:15 sati 770 Slbbr
  18:00 do 19:00 sati Rujanci
  20:45 do 21:00 sati Komar

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

  PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Ekonomija
  13:00 do 14:30 sati ulica Slobode (GUMA)
  15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf, Vrbanja

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
  10:30 do 12:30 sati Gojevići
  12:40 do 14:40 sati Nadbare

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

  PS VITEZ

  09:00 do 11:00 sati M-5 Ahmići
  11:00 do 13:00 sati ul.Lašvanska
  14:00 do 15:00 sati ul. Stjepana Radića
  15:00 do 16:00 sati M-5 Šantići

Share.

Comments are closed.