Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 20236 –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Kanare
  11:00 do 13:00 sati Kalibunar
  16:30 do 18:30 sati Turbe
  20:00 do 21:30 sati Ciglana

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2023. –

  PS KREŠEVO

  09:00 do 11:30 sati Alagići
  16:00 do 18:30 sati Resnik

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2023. –

  PS KISELJAK

  19:30 do 21:30 sati Lug
  22:00 do 00:00 sati Višnjica Polje
  00:30 do 02:30 sati ulica Kralja Tomislava

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  15:00 do 16:00 sati Bukovci (mjesto Džafe)
  16:00 do 17:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  18:00 do 19:30 sati Kaćuni (lokalna cesta prema Silosu)
  19:30 do 21:00 sati Kaonik (raskrsnica za Podjele)
  21:00 do 22:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2023. –

  PS JAJCE

  16:30 do 18:00 sati M-16 Podmilačje
  18:15 do 19:45 sati M-16 Zastinje
  20:15 do 21:45 sati M-5 Skela
  22:00 do 23:00 sati M-5 Mračaj

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:30 do 09:00 sati ulica Vrbaska
  15:30 do 17:00 sati Boljkovac
  20:00 do 21:30 sati Ploča
  22:30 do 00:00 sati ulica Vrbaska

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  07:30 do 08:30 sati Torlakovac
  10:00 do 11:00 sati Rujanci
  13:00 do 14:00 sati 770 Slbbr.
  16:30 do 17:30 sati Prusac

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2023. –

  PS BUGOJNO

  18:00 do 19:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
  20:00 do 21:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
  22:00 do 23:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  00:00 do 01:30 sati ulica 307.M.brigade

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2023. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Prokoški put
  10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
  12:40 do 14:40 sati Ostružnica Polje

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2023. –

  PS VITEZ

  18:00 do 20:00 sati lokalna cesta PC 96 II, Krčevine
  20:00 do 22:00 sati R.440 Bila
  23:00 do 00:00 sati lokalna cesta, Divjak
  00:00 do 01:00 sati R-441 Počulica

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2023. –

  PS NOVI TRAVNIK

  20:00 do 21:00 sati M-16.4 V.dom
  22:00 do 23:00 sati M-16.4 Margetići
  23:30 do 00:30 sati M-16.4 Bučići

Share.

Comments are closed.