Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori, u julu je, prema podacima Uprave za statistiku (MOSTAT), iznosila 797 eura i bila je 0,3 posto veća u odnosu na jun.

Prosječna neto zarada u julu je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 11,6 posto. Prosječna bruto zarada u junu je iznosila 993 eura.

– Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu u odnosu na jun zabilježile rast od jedan posto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,7 posto – navedeno je u saopštenju, prenosi Anadolija.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u julu su u odnosu na jun porasle u sektorima ostale uslužne djelatnosti 2,3 posto, umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti dva posto, prerađivačka industrija 1,8 posto, građevinarstvo 1,6 posto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1,3 posto.

Pad neto zarade u julu je, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen u sektorima informisanje i komunikacije 3,1 odsto, poslovanje nekretninama 0,6 posto.

Share.

Comments are closed.