Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2023. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Šešići
  12:00 do 14:00 sati Vitovlje
  16:30 do 18:30 sati Ciglana
  20:00 do 21:30 sati Šehida

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2023. –

  PS KISELJAK

  08:30 do 10:30 sati Bilalovac
  11:00 do 13:00 sati Dugo Polje
  13:30 do 15:30 sati Gromiljak

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  10:00 do 11:30 sati Gavrine kuće
  11:30 do 13:00 sati Bukovci (kod STR Sabina)
  14:00 do 15:00 sati Oselište (stari Tamex)
  15:00 do 16:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
  16:00 do 17:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:00 do 09:30 sati Humac
  10:00 do 11:30 sati ulica Gradska
  16:30 do 18:00 sati ulica Bistrička cesta
  22:30 do 00:00 sati ulica Vrbaska

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  09:00 do 10:00 sati 770 Slbbr.
  11:00 do 12:00 sati Titova
  17:45 do 18:45 sati Nova Travnička
  20:00 do 21:00 sati Prusac
  23:00 do 00:00 sati Oborci

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2023. –

  PS BUGOJNO

  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  15:00 do 16:30 sati ulica Slobode
  17:00 do 18:30 sati ulica 307.M.brigade
  19:00 do 20:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2023. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Pločari Polje
  10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
  12:40 do 14:40 sati Nadbare

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2023. –

  PS VITEZ

  15:00 do 17:00 sati ulica Kralja Tvrtka
  17:00 do 19:00 sati M-5 Bila
  20:00 do 21:00 sati R-441 Počulica
  21:00 do 22:00 sati M-5 Ahmići

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2023. –

  PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati M-16.4 Bučići
  10:00 do 11:00 sati M-16.4 V.dom
  12:00 do 13:00 sati M-16.4 Duhovo

Share.

Comments are closed.