Ukupna vanjskotrgovinska robna razmjena Crne Gore od januara do kraja jula ove godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2,56 milijardi eura, što ukazuje na rast od 8,6 posto u odnosu na isti period prethodne godine, saopštila je Uprava za statistiku Monstat.

Izvoz robe imao je vrijednost od 411,8 miliona eura, a uvoz 2,145 milijardi eura.

U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 3,6 posto, a uvoz veći za 11,3 posto.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,2 posto i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 22,2 posto, prenio je Investitor.me.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 191,5 miliona eura (koje čine: Električna energija – 176,7 miliona eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 505,6 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 181,4 miliona eura i ostalo).

Najveći vanjskotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (106,3 miliona eura), Bosna i Hercegovina (54,1 miliona eura) i Slovenija (52,6 miliona eura).

Najveći partneri u uvozu bili su: Srbija (377,7 miliona eura), Kina (246,8 miliona eura) i Njemačka (198,5 miliona eura).

Robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Share.

Comments are closed.