Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 08. 20236 –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Ciglana
  12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
  16:30 do 18:30 sati Turbe
  20:00 do 21:30 sati Aleja Konzula

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 08. 2023. –

  PS KISELJAK

  08:30 do 10:30 sati Dugo Polje
  11:00 do 13:00 sati Lug
  13:30 do 15:30 sati Gromiljak

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 08. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  18:00 do 19:00 sati Gavrine kuće
  20:00 do 21:30 sati Kaonik (stari most)
  21:30 do 22:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  22:30 do 00:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod auto lakirera Dejo)

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 08. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:30 sati Bistrica
  18:00 do 19:30 sati Voljice
  22:30 do 00:00 sati ulica Vrbaska

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 08. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  09:00 do 10:00 sati Oborci
  12:30 do 13:30 sati Komar
  16:45 do 17:45 sati Torlakovac
  21:00 do 22:00 sati 770 Slbbr.

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 08. 2023. –

  PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
  15:00 do 16:30 sati ulica Slobode
  17:00 do 18:30 sati ulica 307.M.brigade

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 08. 2023. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Prokoški put
  10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
  12:40 do 14:40 sati Nadbare

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 08. 2023. –

  PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati M-5 Bila
  09:00 do 11:00 sati lokalna cesta, Divjak
  12:00 do 13:00 sati lokalna cesta PC 96 II, Krčevine
  13:00 do 14:00 sati M-5 Šantići

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 08. 2023. –

  PS NOVI TRAVNIK

  07:00 do 08:00 sati M-16.4 Rankovići
  08:30 do 09:30 sati R-439 Trenica
  10:30 do 11:30 sati R-439 Opara

Share.

Comments are closed.