Zakazana je 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

Zakazana je 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati u srijedu 06.09. 2023. godine sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet Autobusna stanica – Pošta Travnik.
2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Regulacionog plana „Kukotnica“ Vlašić – Zona 1 „Dolina panjeva II – Kukotnica”.
3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Babanovac“ Vlašić, lokalitet CENTAR. 4. Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Babanovac“ Vlašić, lokalitet CENTAR.
5. Razmatranje ugovora o osnivanju Javnog preduzeća „Lašva“.
6. Prijedlog Odluke o prihvatanju ugovora o osnivanju Javnog preduzeća Lašva.
7. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Upravni odbor JU „Dom zdravlja“ Travnik sa prijedlogom Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Travnik.
8. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Upravni odbor JU „Apoteka/Ljekarna“ Travnik sa prijedlogom Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Apoteka/Ljekarna“ Travnik.
9. Rješenja o dodjeli zemljišta: a) Berbić Davud b) Smajlović Amra c) Anto i Delfa Šimić d) Čajdić Rijad e) Hasanbašić Muamer f) Đananović Azrudin g) Hasičić Jasmin h) Vrbanjac Edin i) Mihaljević Mirela

Share.

Comments are closed.