Zakazana je 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

Zakazana je 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati u četvrtak, 31.08. 2023. godine sa početkom u 10:00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Travnik za period od 01.01. do 30.06. 2023. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period od 01.01. do 30.06. 2023. godine.
2. Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period od 01.01. do 30.06. 2023. godine i donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period od 01.01. do 30.06. 2023. godine.
3. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije.
4. Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije.
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenika, izabranih predstavnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika u organu državne službe Općine Travnik.
6. Prijedlog Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima izabranog predstavnika vlasti, nosioca izvršne funkcije i savjetnika dok su u radnom odnosu u Općini Travnik.
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koji nemaju karakter plaće.
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora JU „Obdanište“ Travnik.
9. Izvještaj o radu Skupštine JKP „Bašbunar“ doo Travnik za 2021. godinu.
10. Izvještaj o radu Skupštine JKP „Bašbunar” doo Travnik za 2022. godinu

Share.

Comments are closed.