Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2023. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Turbe
  11:00 do 13:00 sati Vrelo
  16:30 do 18:30 sati Dolac na Lašvi
  20:00 do 21:30 sati Kalibunar

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2023. –

  PS KISELJAK

  08:30 do 10:30 sati Lug
  11:00 do 13:00 sati Jehovac
  13:30 do 15:30 sati Dugo Polje

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  19:00 do 20:00 sati Gavrine kuće
  20:00 do 21:00 sati Bukovci (kod STR Sabina)
  22:00 do 23:30 sati Oselište (stari Tamex)
  23:30 do 01:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
  01:00 do 02:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  11:30 do 13:00 sati Trnovača
  14:30 do 16:00 sati Pajić Polje
  20:00 do 21:30 sati ulica Vrbaska
  22:30 do 00:00 sati Ploča

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  09:30 do 10:30 sati Torlakovac
  12:30 do 13:30 sati 770 Slbbr.
  17:00 do 18:00 sati Nova Travnička
  20:45 do 21:45 sati Prusac

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2023. –

  PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Kupres (Poriče)
  13:00 do 14:30 sati regionalni put Bugojno-Prusac, Ždralovići
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
  17:00 do 18:30 sati ulica Slobode (GUMA)

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2023. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Nadbare
  10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
  12:40 do 14:40 sati ulica Bosanska

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2023. –

  PS VITEZ

  09:00 do 11:00 sati ulica Stjepana Radića
  11:00 do 13:00 sati M-5 Šantići
  14:00 do 15:00 sati lokalna cesta, Divjak
  15:00 do 16:00 sati ulica Kraja Tvrtka

Share.

Comments are closed.