Direktor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić čiju je smijenu izglasala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine početkom mjeseca poslao je demant na izjavu premijera Nermina Nikšića u kojoj je kazao da su “našli haos” u ovoj agenciji.

Jakić u svom demantu tvrdi kako je on prema zakonu direktor Agencije.

-Na dio izjave Premijera Federacije BiH, g-dina Nermina Nikšića, koju je izjavio na danas održanoj press konferenciji, a tokom koje se refreširao na Federalnu agenciju za upravljenje oduzetom imovinom te je izjavio “da su našli haos”, da srazmjer nezakonitosti i malverzacija prema informacijama “novog direktora” ima jedan tamić.

aries.mount(zoneId, anchor, { width: 720, height: 405, }); }); })();

 Navedenene izjave u odnosu na Federalnu agenciju za upravljenje oduzetom imovinom su neistinite, nepotpune i netačne. Prije svega, u Federalnoj agenciji za upravljenje oduzetom imovinom ne postoji “novi direktor”. Prema zvaničnim podacima koji se nalazi u Registru, koji u skladnu sa nadležnostima vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH, Vinko Jakić je jedini direktor Agencije, tako da sukladno odredbi člana 28. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH, Jakić Vinko je jedini ovlašten da podnosi informacije i izvještaje o stanju u Agenciji kao i informacije, glede imovine nad kojom Agencija vrši ovlasti nadzora.

Imajući u vidu da informacije koje je na danas održnoj press konferenciji u javnost iznio Premijer Federacije BiH, g-din Nikšić, nisu potpune i tačne, to u cilju zaštite uloge Agencije ovim putem dostavljamo demanti – navodi se u demantu.

Također, u prilogu je dostavljen i izvod iz registra Agencije od 9. augusta ove godine. 

 

 

Share.

Comments are closed.