Revizori Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine su prije više od godinu dana u institucijama Kantona Sarajevo utvrdili značajne nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca i dali preporuke za njihovo otklanjanje.

Ovih dana iz Centara civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Vladu i Skupštinu KS da što prije preispitaju dosadašnju realizaciju aktivnosti u otklanjanju nepravilnosti koje su konstatovane u revizorskim izvještajima te uspostave parlamentarni nadzor nad njihovim otklanjanjem.

Pravilnik o radnom vremenu

Između ostalih, revizori su utvrdili da uposleni u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo svaki dan rade kraće sat i po.

Kako je navedeno u izvještaju, umjesto propisanog radnog vremena od sedam sati ujutro do 21 sat uvečer, domovi zdravlja i njihove područne ambulante rade od 7.30 do 20 sati.

Alen Čular, projekt-kordinator pri CCI, kaže kako ovih dana obilazi zastupnike u Skupštini KS kako bi ih upoznao sa tom informacijom. Također, kako dodaje, sa ovom nepravilnosti javne ustanove trebaju biti upoznati i članovi Vlade KS.

– Uposleni u JU Dom zdravlja KS svaki dan rade kraće sat i po, a to znači sat i po kraće pružanje usluga nama građanima koji uredno plaćamo i doprinose i poreze. Stoga, tražimo od Vlade i Skupštine KS da se na njihovim sjednicama nađu ti revizorski izvještaji i da se učini sve da se nedostaci što prije otklone – navodi Čulak.

Doc. dr. sc. Ademir Spahić, predsjednik Upravnog odbora, pak kaže kako se revizorski izvještaj o radnom vremenu odnosi na Pravilnik javne ustanove iz 2018. godine koji je stavljen van snage, a u kojem je radno vrijeme u JU Dom zdravlja KS počinjalo u sedam sati, a završavalo u 21 sat.  

– Ne mogu ulaziti u meritum šta su revizori tražili od Vlade KS i resornog ministarstva, da li su tražili da radno vrijeme bude od sedam do 21 sat, ako jesu Upravni odbor Doma zdravlja to nikada nije dobio, a trebali bismo – navodi Spahić.  

Ademir Spahić

Nakon akta, kojeg je Dom zdravlja KS u septembru 2021. godine dobio od Ministarstva zdravstva o usklađivanju radnog vremena u svim javnim zdravstvenim ustanovama u KS, Dom zdravlja je, kako kaže Spahić, donio odluku da radno vrijeme bude od osam do 21 sat. 

– Na inicijativu generalnog direktora Abela Baltića, koji je oformio Komisiju za izradu Pravilnika o radnom vremenu, delegirano je prema Upravnom odboru, a mi prema Ministarstvu zdravstva da se radno vrijeme u ustanovi pomjeri na 7.30 do 20.30 sati, kako je navedeno, radi navike pacijenata da dolaze ranije. Ministarstvo je prihvatilo tu inicijativu nakon čega je Upravni odbor donio Pravilnik o radnom vremenu, pa ustanova sada radi od 7.30 do 20.30 sati – pojašnjava Spahić. 

Na pitanje, zašto se onda građani žale da rad s pacijentima u domovima zdravlja i ambulantama ne počinje prije osam sati, Spahić odgovara “kako uposleni moraju poštovati zvanično radno vrijeme te pozvao građane da ih obavijeste ukoliko zdravstveni radnici drugačije postupe”. 

– Ostavljeno je ljudima da se mogu pripremiti za rad, ali ne u bukvalnom smislu i da to zloupotrebljavaju, pa prvog pacijenta prime tek u osam sati. Pacijent koji dođe mora se primiti, a ne da mu ljekar ili sestra kažu: “Mi imamo administrativne pripreme”. To se može uraditi i uz prijem pacijenta – navodi Spahić.    

Nefunkcionalna Stomatološka služba 

Kada je riječ o ovoj zdravstvenoj ustanovi, revizori su utvrdili i nepravilnosti u radu Stomatološke službe.

Po izvještaju revizora, Stomatološka služba u JU Dom zdravlja KS je nefunkcionalna (loše raspoređen kadar, česti kvarovi i dotrajala stomatološka oprema). Također, stomatološki materijal nije nabavljen u dovoljnim količinama i uz poštivanje ugovorenih rokova.

– Iako plaćamo doprinose i sve drugo što treba, mi građani KS, koji dolazimo u Stomatološku službu u Domu zdravlja, u većini slučajeva dobijemo informaciju kako nema materijala, da dođemo kasnije… Šta nam, nakon toga, preostaje drugo nego da odemo u privatnu ordinaciju i tamo potrošimo novac. To je postala uobičajena pojava da ta služba nema materijala i da građani svoj stomatološki problem rješavaju kod privatnika, a i ono što urade ispod je svake kvalitete – kaže Čular.

Kada je riječ o Stomatološkoj službi, Spahić kaže kako je Upravni odbor još u augustu prošle godine od direktora Baltića tražio da mu dostavi detaljan izvještaj o funkcionisanju Stomatološke službe u Domu zdravlja. 

– Mi ćemo na narednoj sjednici Upravnog odbora ponovo od Baltića zatražiti da nam se dostavi sve ono što smo tražili, a u vezi je s radom Stomatološke službe, kako bismo organizirali tematsku sjednicu. Moje mišljenje je da je ta služba, kako na primarnom, tako i na specijalističko konsultativnoj djelatnosti, u potpunosti neiskorištena – dodao je Spahić.     

Share.

Comments are closed.