Prekidi u napajanju el. energijom

Kako je najavljeno iz Službe za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice “Elektrodistribucija“Travnik danas i sutra će doći do prekida u napajanju el. energijom na području PJD Travnik.

Danas (petak) zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez snabdijevanja  el.energijom biti će kupci koji se napajaju sa  DV 10 kV Turbe-Pulac i to naselja:  Pilića Dočić, Lovrići, Bilići 1 i 2, Ovčarevo, Vlahoviča Brijeg i Kraljevice, Turići,Vlahovići Škola, Donji Prići, Gornji Prići, Vlahovići i Pulac i vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Sutra (subota) 26. augusta do prekida će doći za kupce koji se napajaju sa  DV 10 kV Karaula  i to naselja: Varošluk, Gornje Turbe, Potkraj, Muminovac, Pilana-Nula (Božijak), Đelilovac, Didaci, Pilana Salkice, Šešići, Donje Krčevine, Škola Karaula, Vlašić-Milk, Bašek, Seferi, Smet, Gostilj, Vitovlje Do1, Pilana-Helda, Čosići, Hamamđići, Selići, Gradina Luka i Gradina ito u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Share.

Comments are closed.