Vlada Federacije BiH danas je usvojila Program utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Evropske Unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize” utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u ukupnom iznosu od 12.912.350 KM.

Program je donesen  s ciljem provođenja Akcionog plana/Mape puta za Ugovor o paketu energetske podrške za BiH i izgradnju otpornosti u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA III za 2023. godinu), i to za realizaciju mjere 4. iz cilja I Akcionog plana “Podrška mjerama energijske efikasnosti za stambene objekte”.

Konačni cilj realizacije ovog Programa je pružanje bespovratne finansijske pomoći vlasnicima/ suvlasnicima stambenih objekata na području Federacije BiH. Riječ je o sufinansiranju provođenja mjera energijske efikasnosti u postojećim stambenim objektima u zavisnosti o tipu stambenog objekta, i to za 2.600 domaćinstava kao indikatoru uspješnosti provedbe mjere 4. cilja I Akcionog plana. Sufinansiranje se odnosi na toplotnu izolaciju vanjskih zidova, stropa/krova, poda, zatim zamjenu vanjske stolarije (prozori i vrata), te unapređenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode (instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi, kondenzacionih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode). Predmetom sufinansiranja može biti i sistem unutrašnjeg razvoda grijanja samo u slučaju ako se podnosi prijava za mjeru instalacije kotla ili toplotne pumpe.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizička lica (građani) vlasnici stambenih objekata (individualnih stambenih objekata – porodičnih kuća, te stanova/etažnih cjelina), prijavom na javni poziv.

Za realizaciju Programa zadužena su federalna ministarstva prostornog uređenja i finansija, te Fond za zaštitu okoliša, svako u okviru svojih nadležnosti.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će u roku od 60 dana od stupanja na snagu Odluke, cjelokupan iznos sredstava prenijeti Fondu za zaštitu okoliša FBiH na otvoren namjenski račun. Sredstva predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti i dodjeljivat će se putem Fonda za zaštitu okoliša FBiH krajnjim korisnicima kao bespovratna sredstva u skladu sa Programom. Nadzor i provjeru namjenskog trošenja sredstava kod krajnjih korisnika vrši Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Eventualna neutrošena sredstva Fond je dužan vratiti u Federalni budžet po okončanju Programa.

Sredstva će se korisnicima dodijeliti putem javnog poziva, koji će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, te na web stranicama Vlade Federacije BiH, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, kao i u dnevnim novinama.

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na navedenim web stranicama.

Share.

Comments are closed.