Do srijede pješački most u naselju Nova Bila neće biti u funkciji

Od ponedjeljka do srijede pješački most u naselju Nova Bila neće biti u funkciji Komunikacija preko pješačkog mosta (plavi most) u naselju Nova Bila u periodu od ponedjeljka, 21.08.2023. do srijede 23.08.2023. godine neće biti moguća jer je most potrebno izmjestiti na novu lokaciju u nožicu nasipa do novoizgrađenog mosta Pećuhe.

Projektnom dokumentacijom a u sklopu projekta izgradnje dijela brze ceste Lašva –Nević polje (petlja „Vitez izlaz iz poslovne zone – petlja Nević polje) predviđena je regulacija korita rijeke Lašve kao i ušća rijeke Grlovnice u novoregulirano korito.

Navedene radove potrebno je izvesti u području navedenog pješačkog mosta što je izvođaču trenutno onemogućeno zbog samog položaj mosta. Također, pored toga što će se izvršiti radovi na izmještanju predmetnog mosta, na adekvatan način će se označiti i urediti pješačka staza a sve s ciljem zadovoljenja potreba i sigurnosti lokalnog stanovništva.

Share.

Comments are closed.